ALAT ZA UREZIVANJE NAVOJA DVODIJELNI SET 38 mm (1 1/2″)

ALAT ZA UREZIVANJE NAVOJA DVODIJELNI SET 38 mm (1 1/2″)

Alat za urezivanje primjeren je za izradu praktičnih drvenih navoja za primjenu u različite svrhe; kod izrade namještaja, drobilica za orahe, igračaka, mesoreznica…

Dvodijelni set za urezivanje navoja, kako vanjskih tako i unutarnjih.

Idealan promjer šipke, odnosno rupe precizno odredimo za svaki primjer pojedinačno, naime tako da testiramo različite debljine i vrste drva.

Tijelo alata (za urezivanje unutarnjih navoja) izrađeno je od alatnog čelika.

Alat za urezivanje vanjskih navoja je drveni. Ima ugrađenu čeličnu oštricu koja se može zamijeniti.

  • Nagib navoja: 6
  • Ø38 mm / 1 1/2 inch
SKU: 707189Kategorije: Oštrice i noževi

70,20

Alat za urezivanje primjeren je za izradu praktičnih drvenih navoja za primjenu u različite svrhe; kod izrade namještaja, drobilica za orahe, igračaka, mesoreznica…

Dvodijelni set za urezivanje navoja, kako vanjskih tako i unutarnjih.

Idealan promjer šipke, odnosno rupe precizno odredimo za svaki primjer pojedinačno, naime tako da testiramo različite debljine i vrste drva.

Tijelo alata (za urezivanje unutarnjih navoja) izrađeno je od alatnog čelika.

Alat za urezivanje vanjskih navoja je drveni. Ima ugrađenu čeličnu oštricu koja se može zamijeniti.

Nagib navoja: 6

Ø38 mm / 1 1/2 inch

Težina0,35 kg