Zaštitna oprema

Zaštitna oprema za rad u radionici. Unatoč tome što je prah prirodan, prah može dugoročno biti vrlo štetan za naše zdravlje. Stoga ćete u našoj ponudi pronaći zaštitne maske s visokim standardom zaštite. Osim toga, treba voditi računa i o zaštiti za oči i sluh.